top of page
 zwarte achtergrond
 zwarte achtergrond

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen ZDcommerce V.O.F. (hierna "de webshop" genoemd) en de klant.

  1. 1.2. Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bestellingen

2.1. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en goedkeuring door de webshop.

  1. 2.2. De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, naar eigen goeddunken.

Prijzen en Betaling

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven op de website en zijn inclusief toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

3.2. Betaling dient te geschieden via de beschikbare betaalmethoden zoals vermeld op de website.

  1. 3.3. De webshop behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen, tenzij anders overeengekomen.

Levering

4.1. De webshop zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde producten binnen de opgegeven termijn te leveren.

  1. 4.2. Vertragingen in de levering kunnen zich voordoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In dergelijke gevallen zal de webshop de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Retourbeleid

5.1. De klant heeft het recht om de ontvangen producten binnen een termijn van 14 dagen  te retourneren. Het retourbeleid van de webshop wordt duidelijk op de website vermeld.

  1. 5.2. De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van retourzending, tenzij anders overeengekomen.

Intellectuele Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan blijven eigendom van de webshop.

  1. 6.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop enig materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of gebruiken.

Privacy en Gegevensbescherming

7.1. De webshop verzamelt, gebruikt en beschermt persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met het privacybeleid dat op de website vermeld wordt.

  1. 7.2. De klant stemt ermee in dat de webshop persoonlijke gegevens kan verwerken zoals beschreven in het privacybeleid.

Aansprakelijkheid

8.1. De webshop is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de aankoop van producten.

  1. 8.2. De totale aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende bestelling.

Geschillenbeslechting

9.1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

  1. 9.2. Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

bottom of page