top of page

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door ZDcommerce worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om uw gegevens te beschermen.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je doen via dit e-mailadres: info@domaliving.com

 

Mocht je nog verdere vragen of verzoeken hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kun je contact opnemen via dat zelfde e-mailadres.

Bekijk hier het privacybeleid.

Privacybeleid
 

bottom of page